ติดต่อเรา

 

 

ที่ตั้ง  89 ถนนอนามัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น 40000

ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

Northeastern Region Center for Primary Health Care Development Khon kaen

 

 

 

043-224605

043-221679

saraban-nephc@hss.mail.go.th

แบบฟอร์มติดต่อเรา
ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดขอนแก่น
 89 ถนนอนามัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
 โทร 043-224605  โทรสาร 043-221679  saraban-nephc@hss.mail.go.th

สายด่วน
1426
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
0002749