ข่าวประกวดราคา/การจัดซื้อจัดจ้าง

  • ประกาศผลจัดซื้อ/จัดจ้าง
  • แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
  • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)

Loading...

ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดขอนแก่น
 89 ถนนอนามัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
 โทร 043-224605  โทรสาร 043-221679 saraban-nephc@hss.mail.go.th

สายด่วน
1426
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
0001328