ศูนย์ สสม. ภาคอีสาน เข้าร่วมกิจกรรม “ รวมพลัง อสม. มอบของขวัญปีใหม่ ใส่ใจผู้สูงอายุ ”

วันที่ 28 มกราคม 2566

ณ หอประชุมอเนกประสงค์ไพศาล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

       ศูนย์ สสม.ภาคอีสาน จังหวัดขอนแก่น นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้ นายกฤษณชัย  กิมชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้ และนางวริษฐา  ทรัพย์ธรณี หัวหน้ากลุ่ม งานบริหารงานทั่วไป ร่วมกิจกรรม “รวมพลัง อสม. มอบของขวัญปีใหม่ ใส่ใจผู้สูงอายุ” โดยมี นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 7  เป็นประธาน ในการจัดงาน Kick  off  มอบของขวัญปีใหม่ “ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย” โดย อสม.หมอคนที่ 1 มอบของขวัญ และความห่วงใย “การคัดกรองภาวะถดถอย 9 ด้าน” ด้วยแอพพลิเคชัน “สมาร์ท อสม.” ซึ่งมี อสม.หมอคนที่ 1  ศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ 7 และภาคีเครือข่ายร่วมงานกว่า 1,000 คน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *