เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง กร 3843 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *