อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ศบส.๗ และ ศูนย์ สสม.ภาคอีสาน

วันที่ 19 – 20 ตุลาคม ๒๕๖๕

ณ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7 และโรงแรมไฮเพลส จังหวัดร้อนเอ็ด

ศูนย์ สสม.ภาคฯ นำโดย นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ สสม.ภาคฯ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ และหัวหน้ากลุ่มงาน ร่วมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7 และศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น โดยมี นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมด้วย นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดี กรม สบส. และคณะผู้บริหารกรม สบส.

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพ รองเท้าบูทยาง และยาเวชภัณฑ์ ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ บ้านดินดำ ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด และร่วมศึกษาดูงาน 3 หมอ ณ โรงพยาบาลโพนทราย และลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจมอบถุงยังชีพ ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 ประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อขับเคลื่อน และติดตามการดำเนินงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนได้รับการบริการมาตรฐานด้านระบบบริการสุขภาพที่ดีต่อไป

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *