รวมวีดีโอ ผลการดำเนินงาน ตำบลวิถีใหม่ปลอดภัย จากพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2565

    • รางวัลชนะเลิศ จังหวัดกาฬสินธุ์

    • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จังหวัดอุดรธานี

    • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จังหวัดอำนาจเจริญ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *