สธ. ผนึกกำลัง อสม. ร่วมสื่อสารการใช้กัญชาอย่างถูกต้องย้ำใช้ทางการแพทย์เท่านั้น

         ศูนย์ สสม.ภาคอีสาน นำโดยนายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย นายกฤษณชัย กิมชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการและจัดการความรู้  ร่วมเปิดงาน “เสริมสร้างแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการใช้กัญชาทางการแพทย์เพื่อสุขภาพอย่างปลอดภัยในชุมชน” โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข   นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และมีประธานชมรม อสม. และผู้แทนจากทุกจังหวัดร่วมงานกว่า 500 คน ซึ่ง อสม. มีบทบาทสำคัญในการสื่อสารให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแก่คนในชุมชนเกี่ยวกับการนำพืชกัญชาไปใช้อย่างถูกต้อง เน้นส่งเสริมสุขภาพอย่างปลอดภัย พร้อมช่วยกันเฝ้าระวัง ป้องกัน ผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ไม่สนับสนุนเพื่อสันทนาการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ และอสม.ที่สนใจด้านกัญชาทางการแพทย์

Leave a Comment

Your email address will not be published.