ศูนย์ สสม.ภาคอีสาน ถวายเทียนก่อนเข้าวันพรรษา ตามหลักพระพุทธศาสนาและประเพณีไทย

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565

    ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น นำโดยนายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย ข้าราชการ/บุคลากร ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเข้าวันพรรษา เพื่อเป็นการร่วมส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสารวัฒนธรรมไทยและเป็นการปลูกจิตสำนึกในด้านประเพณีไทยและวัฒนธรรมให้กับบุคลากร

Leave a Comment

Your email address will not be published.