ศูนย์ สสม.ภาคอีสาน ได้รับประเมินคุณภาพวารสารใหม่ เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ.2565 จัดให้เป็น “วารสารกลุ่มที่ 2 (TIER 2)”

Leave a Comment

Your email address will not be published.