ศูนย์ สสม.ภาคอีสาน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 21 มิถุนายน 2565

              ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น นำโดยนายมงคล ปิยปัญญา ผอ.ศูนย์สสม.ภาคอีสาน และนางพรพนม ปราชัยภูมิ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน   ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานในการประชุม นางพอชม ฉวีวัฒน์ ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นายบุญเพ็ง ยอดมา ผอ.ศบส.7 นายชาติชาย สุวรรณนิตย์และนางศุภัคชญา ภวังค์คะรัต ผู้เชี่ยวาญด้านสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน นางจีวรรณ หัสโรค์ หน.กลุ่มแผนงานและประเมินผลกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านฝาง สสอ.บ้านฝาง กำนัน ผอ.รร.โนนฆ้องวิทยา และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.โนนฆ้อง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น