ศูนย์ สสม.ภาคอีสาน และ ศบส.10 ในนามของ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมคณะตรวจราชการ ฯ รอบที่ 2/2565 เขต10 จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 13 – 16 มิถุนายน 2565

ศูนย์ สสม.ภาคอีสาน จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายฐณะวัฒน์ ภูมิเจริญวัฒน์ รองผู้อำนวยการ (วิชาการ)และนางวริษฐา ทรัพย์ธรณี รองผู้อำนวยการ (บริหารและแผนงาน) ร่วมกับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 โดยนายทวีศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ รองผู้อำนวยการ และนางวันวิสาข์ อรพันธ์ หน.กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ พร้อมคณะร่วมคณะตรวจราชการ และนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่  2/2565  จังหวัดอุบลราชธานี  ในประเด็นระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง ตัวชี้วัดที่ 1 : จำนวนประชาชนคนไทย มีหมอประจำตัว 3 คน ร้อยละ 50 

    วันที่ 13 – 14 มิ.ย.65 โดย ดร.นพ.สุรเดช ชวะเดช ประธานคณะ นำทีมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเสริมพลัง ณ วัดหนองคู บ้านหนองคู ต.ยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี  ซึ่งมีผลงานเด่น โครงการ ฒ.ผู้เฒ่าไม่ล้ม ต้นแบบ และโครงการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้ม ในผู้สูงอายุ พร้อมทั้งได้ลงเยี่ยมบ้าน ฒ.ผู้เฒ่า กลุ่มเป้าหมาย 2 ราย

    วันที่ 15 มิ.ย.65 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้นิเทศทุกกรม เข้าร่วมประชุมรับฟังสรุปผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดตรวจราชการ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ติดตามผลงานการนำนโยบายสู่การปฏิบัติพื้นที่ คปสอ.น้ำยืน และ รพ.สต.กุดเชียงมุน                         

และวันที่ 16 มิ.ย.65 สรุปผลการตรวจราชการ ณ รพ.สรรพสิทธิประสงค์

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น