ประชุมหารือ และเตรียมการ สนับสนุนการดำเนินงานของพื้นที่ประเมินและที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น นำโดย นายมงคล ปิยญญา ผู้อำนวยการ ศูนย์ สสม.ภาคอีสาน จัดประชุมปรึกษาหารือ และเตรียมการ   สนับสนุนการดำเนินงานของพื้นที่ประเมินและที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายจรัส รัชกุล ผู้อำนวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน นางจีวรรณ หัสโรค์ หัวหน้ากลุ่มแผนงานและประเมินผล นายบุญเพ็ง ยอดบุญมา ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7 และนายถวิล เลิกชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุม

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น