ประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบ (Sand Box) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ รพ.สต.บ้านท่าคล้อ ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 14 มิถุนายน 2565

         ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น นำโดยนายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการ นายฐณะวัฒน์ ภูมิเจริญวัฒน์ รองผู้อำนวยการ นางวริษฐา ทรัพย์ธรณี รองผู้อำนวยการ นายกฤษณชัย กิมชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบ (SandBox) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กลุ่มงานปฐมภูมิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการ รพ.สต.ท่าคล้อ เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และ อสม. เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น