ศูนย์ สสม.ร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดคลิป VDO ตำบลต้นแบบ OVCCA

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ได้รับเชิญจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดคลิปวีดีโอ “ตำบลวิถีใหม่ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี” ประจำปี 2565 เพื่อคัดเลือกเป็นตำบลต้นแบบระดับจังหวัด โครงการเฉลิมพระเกียรติ ตำบลวิถีใหม่ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปีงบประมาณ 2565

Leave a Comment

Your email address will not be published.