รวมวีดีโอ ผลการดำเนินงาน ตำบลวิถีใหม่ปลอดภัย จากพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2564

  • จังหวัด กาฬสินธุ์

  • จังหวัด ขอนแก่น

  • จังหวัด มหาสารคาม

  • จังหวัด บึงกาฬ

  • จังหวัด หนองบัวลำภู

  • จังหวัด สุรินทร์

  • จังหวัด ชัยภูมิ

  • จังหวัด ร้อยเอ็ด

  • จังหวัด อุบลราชธานี

  • จังหวัด ศรีษะเกษ

  • จังหวัด หนองคาย

  • จังหวัด มุกดาหาร

  • จังหวัด อำนาจเจริญ

  • จังหวัด ยโสธร

  • จังหวัด นครพนม

  • จังหวัด สกลนคร

  • จังหวัด บุรีรัมย์

  • จังหวัด เลย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *