ต้องการอะไรละ

วันที่ 28 มกราคม 2566 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ศรีสะเกษ        ศูนย์ สสม.ภาคอีสาน จังหวัดขอนแก่น นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมจัดกิจกรรม “โครงการของขวัญปีใหม่ อสม. ใส่ใจ ดูแลผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 10” ปีงบประมาณ 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข “ปี 2566 ปีแห่งสุขภาพ สูงวัยไทย” และกล่าวมอบนโยบายและพบปะ อสม. ที่เข้าร่วมงาน จำนวน 1,000 คน และมอบของขวัญให้ผู้สูงอายุ โดยมีนางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนายแพทย์ สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 คณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 ร่วมเป็นเกียรติ ในครั้งนี้   …

ศูนย์ สสม. ภาคอีสาน เข้าร่วมกิจกรรม “ รวมพลัง อสม. มอบของขวัญปีใหม่ ใส่ใจผู้สูงอายุ ” Read More »

วันที่ 28 มกราคม 2566 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ไพศาล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น        ศูนย์ สสม.ภาคอีสาน จังหวัดขอนแก่น นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้ นายกฤษณชัย  กิมชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้ และนางวริษฐา  ทรัพย์ธรณี หัวหน้ากลุ่ม งานบริหารงานทั่วไป ร่วมกิจกรรม “รวมพลัง อสม. มอบของขวัญปีใหม่ ใส่ใจผู้สูงอายุ” โดยมี นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 7  เป็นประธาน ในการจัดงาน Kick  off  มอบของขวัญปีใหม่ “ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย” โดย อสม.หมอคนที่ 1 มอบของขวัญ และความห่วงใย “การคัดกรองภาวะถดถอย 9 ด้าน” ด้วยแอพพลิเคชัน “สมาร์ท อสม.” ซึ่งมี อสม.หมอคนที่ 1  ศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ 7 และภาคีเครือข่ายร่วมงานกว่า …

ศูนย์ สสม. ภาคอีสาน เข้าร่วมกิจกรรม “ รวมพลัง อสม. มอบของขวัญปีใหม่ ใส่ใจผู้สูงอายุ ” Read More »

วันที่ 24 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์ สสม.ภาคอีสาน จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ ศบส. 7 8 9 และ 10 จัดการคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพ 7 8 9 10 และภาคอีสาน ปี 2566 4 สาขา โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10เป็นธานเปิดพิธีการคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพ 7 8 9 10 และภาคอีสาน ปี 2566 ในวันที่ 4 ทั้ง 4 สาขา ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ …

ศูนย์ สสม. ภาคอีสาน คัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับเขตและภาคอีสาน ปี 2566 Read More »

วันที่ 23 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์ สสม.ภาคอีสาน จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ ศบส. 7 8 9 และ 10 จัดการคัดเลือก อสม. ดีเด่น  ระดับเขตสุขภาพ 7 8 9 10 และภาคอีสาน ปี 2566 4 สาขา โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์สุผล ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 เป็นธานเปิดพิธีการคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพ 7 8 9 10 และภาคอีสาน ปี 2566 ในวันที่ 3 ทั้ง 4 สาขาดร.จริยา  อินทรรัศมี นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ศูนย์อนามัยที่ …

ศูนย์ สสม. ภาคอีสาน คัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับเขตและภาคอีสาน ปี 2566 Read More »